דרוג אשראי אישי

דרוג אשראי, מה זה?

בשנת 2019 הוחל חוק נתוני אשראי המחייב את כלל הגופים הפיננסיים.
מטרתו של חוק זה לקבוע הסדר כולל לשיתוף בנתוני אשראי, ובו הוראות לעניין איסוף נתוני אשראי ממקורות המידע הקבועים בחוק, שמירתם במאגר מידע מרכזי המופעל בידי בנק ישראל ומסירת נתוני אשראי ממנו ללשכות אשראי לשם עיבודם והעברתם, בין השאר לנותני אשראי, תוך שמירה על עניינם של הלקוחות ועל פרטיות הלקוחות שהנתונים מתייחסים אליהם ומניעת פגיעה בה במידה העולה על הנדרש, והכול למטרות אלה:

1. הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי

2.הרחבת הנגישות לאשראי;

3. צמצום ההפליה במתן אשראי והפערים הכלכליים

4.יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו. 


כיום , כל תושב ישראל בעל תעודת זהות, נתוני האשראי שלו נרשמים ומרוכזים, ובאמצעות פעולות סטטיסטיות ע"פ התנהגותו והתנהלותו בתחום האשראי, נקבע עבורו דרוג.

דרוג זה יכול להשפיע רבות על התייחסות גופים נותני אשראי על כמות ועלות האשראי המבוקש ( סכום ההלוואה ותנאיה).

הגורמים המשפיעים על דרוג האשראי

1. היסטוריית התשלומים ועמידה בהתחייבויות.

2. ניהול צריכת אשראי

3. פרופיל פיננסי  

4. תנודתיות באשראי 

אז מדוע חשוב לנהל ולשמור על דרוג גבוה?
רבים הם האנשים אשר צריכים מימון מהבנקים או גופים פיננסים,לדוגמא:  הלוואת משכנתא לרכישת נכס, הלוואות עסקיות לקידום העסק, הלוואה צרכנית עבור צרכים משפחתיים שונים ועוד. בעבר הספיק רושם טוב והצגת התנהלות בחשבון העו''ש ב 3 חודשים האחרונים והבנק / גוף פיננסי כגון כרטיסי אשראי, היו מאשרים את ההלוואה.

כלומר, לנותן האשראי לא היה בסיס גבוה  לבדיקת מבקש ההלוואה.

מאחר והלוואה נדרשים להחזיר במשך תקופת ההלוואה בפריסה לתשלומים חודשיים, נוצר לעיתים מצב שריבוי הלוואות גרמו לאדם הפרטי להגיע לחוסר יכולת עמידה בהחזר החוב, או ע"פ ההגדרה המשפטית חדלות פרעון ( פשיטת רגל).

בנק ישראל והגורמים הכלכליים הממשלתיים , כדי לשמור על הבנקים אבל גם על האזרח חוקקו את החוק המדובר והחל מ 2019 הנתונים נאספים ונשמרים.

כל נותן אשראי יכול לקבל בהסכמת מבקש ההלוואה, דו''ח המציג את כל ההתנהלות הפיננסית ב 3 שנים האחרונות , דו''ח ריכוז נתונים , וכך הוא יכול לקבל החלטה מושכלת האם לאשר למבקש את האשראי או לא.

מכאן, שכל אדם כדאי שיכיר את התנהלותו הפיננסית ואת דו''ח נתוני האשראי שלו כפי שמרוכז ע"י בנק ישראל.

כל אזרח זכאי לדו''ח חינם אחת לשנה.


את הדו''ח ניתן להפיק בדרך הבאה:

  • להיכנס לאתר https://www.creditdata.org.il/
  • להיכנס ל"אזור האישי"
  • במידה ואינכם רשומים - לבצע הרשמה - לשם כך תצטרכו נתוני תעודת זהות, דרכון או כרטיס אשראי (2 מתוך 3) .
  • לאחר הרשמה להיכנס ל"אזור אישי"-->הזמנת דוחות -->הזמנת דוח-->
  • לבחור "דוח ריכוז נתונים" - ל 3 שנים (מחיר 0 ש"ח)--> המשך
  • להזין כתובת דואר אלקטרוני--> המשך
  • לאחר קבלת הודעה ש"בקשתך להזמנת דוח התקבלה ומועברת לטיפול" יש לרשום מספר פניה למעקב
  • הדוח ישלח לכתובת המייל

ועכשיו לפירוט

איך מחושב הדירוג?
דירוג האשראי מחושב לפי מודל סטטיסטי שמנתח את הנתונים של 6.5 מיליון אזרחים לאורך מספר שנים, ומוצא קשר בין שורה ארוכה של פרמטרים בהתנהלות שלנו למקרים של אי עמידה בהתחייבות אשראי. אחת לשנה לפחות המודל מתוקף ונבדק שהוא אכן מנבא כהלכה את מה שקורה במציאות ושרמת האמינות שלו גבוה.
המודל מחושב על ידי לשכת אשראי ומתבסס על נתונים הנמצאים במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל. הגורמים שמדווחים למאגר את הנתונים הפיננסיים שלנו הם הבנקים, חברות כרטיסי האשראי, נותני אשראי חוץ בנקאיים, הוצאה לפועל וכונס הנכסים הרשמי.

לפי דרגת חשיבות: מה משפיע על דירוג האשראי?

הכי חשוב: היסטוריית התשלומים ועמידה בהתחייבויות
הדרך שבה התנהלנו עד כה מבחינה פיננסית היא הגורם בעל ההשפעה החזקה ביותר על דירוג האשראי. היסטוריה ארוכה של עמידה בתשלומים תורמת לדירוג, בעוד מקרים של אי-תשלום או פיגור בתשלומים כמו: צ'קים, הוראות קבע, הלוואות ומשכנתא פוגע בו. באופן טבעי ככל שהפיגור עמוק יותר (מבחינת גובה החוב ומשך הזמן שלו), כך הנזק לדירוג עשוי להיות חמור יותר. מסיבה זו מומלץ להסדיר מקרים כאלו בהקדם ולמזער את הנזקים. חשוב להביא בחשבון כי גם לאחר ההסדרה, ההשפעה על הדירוג צפויה להימשך לתקופה של עד שלוש שנים לכל היותר, אך ההשפעה פוחתת והדירוג יתחיל לעלות ככל שהזמן חולף.

לכן עשו כל שביכולתכם לוודא שכל הצ'קים הוראות הקבע, הוצאות כרטיסי האשראי וההלוואות משולמות במלואן ובזמן. אם יש חשש למצב של אי עמידה, כדאי לפעול מראש ולהסדיר את הנושא עם פריסה מותאמת של ההחזרים החודשיים להכנסה. צעד זה יבטיח לכם דירוג בריא ונפש שקטה.

חשוב: ניהול צריכת אשראי

כולנו צורכים אשראי בצורה כזו או אחרת והאופן שבו אנחנו עושים זאת יכול לסייע לנו לשפר את הדירוג בצורה די מיידית.

מסגרת עו"ש (מינוס) – הדירוג חובב מסגרות אשראי. הן מעידות על כך שיש גורם פיננסי שסומך עלינו ומוכן מראש להלוות לנו כסף ללא חשש. ככל שמסגרת העו"ש הפנויה שלנו גדולה יותר, כך הדירוג רגוע יותר. זה אומר שגם התחייבויות גדולות במיוחד או קיצוניות יכובדו ולא תיווצר "חריגה" או חוב.

ניצול גבוה של המסגרת או חריגה ממנה ישפיעו על הדירוג לרעה, בעוד צריכה מינימלית של "מינוס" תסייע לנו לשמור על דירוג גבוה ויציב.

ניהול חשבון ללא מסגרת יביא למצב שגם מינוס קטן וחד פעמי יכניס אותנו ל"חריגה" לא מאושרת, כך שמבחינת דירוג האשראי תמיד עדיף להתנהל עם מסגרת המותאמת לרמת ההכנסה שלכם.

כרטיסי אשראי  עמידה בתשלומי כרטיס אשראי שוטפים היא הוכחה קבועה להתנהלות נכונה. כל עוד החיובים מכובדים במלואם בסוף כל חודש ואפילו במקרה של ניצול גבוה של המסגרת וריבוי כרטיסים מבחינת הדירוג מדובר בהוכחה לאיתנות פיננסית וצריכת אשראי בריאה.  התנהלות ללא כרטיס אשראי בכלל נחשבת לחריגה ופוגעת בדירוג.

הלוואות – לקיחת מספר גבוהה של הלוואות בצמוד אחת לשנייה או יחס גבוהה בין יתרת ההלוואות לצריכה השוטפת יכולה להצביע על סיכון ופוגעת בדירוג . 

פחות חשוב: הפרופיל הפיננסי

ותק החשבון – צבירת היסטוריה של פעילות אשראית בחשבון חשובה ותורמת לדירוג. חשבון של עד שנה – נחשב חשבון צעיר, חשבון בעל ותק של 1-4 שנים נחשב בעל ותק בינוני.

זיהוי כ"עוסק" – נתוני האשראי מצביעים על כך שציבור העצמאים בישראל (כמו בעולם) חשוף לתנודתיות וסיכון גבוהה יותר בהשוואה לציבור השכירים. לכן, מי שמזוהה במאגר בנק ישראל כ"עוסק" מקבל דירוג מעט נמוך יותר והדירוג שלו רגיש יותר לתנודות ופיגורים.

קשר לתאגיד – ערבות  לחשבון חברה (בדרך כלל על ידי מי שהוא בעלים) נתפסת כהתחייבות לכל דבר ומורידה מעט את הדירוג.

ריבוי חשבונות – פעמים רבות פתיחת חשבונות בנק נוספים עשויה להיות תוצאה של קשיים בהתנהלות מול הבנק הקיים של הלקוח, ולכן נמצא קשר בין ריבוי חשבונות למקרים של כשל אשראי. עם זאת פתיחת חשבון נוסף מאפשרת לעיתים תנאים טובים יותר (ריביות /עמלות) או התנהלות מסודרת ובריאה יותר (הפרדה בין הפרטי לעסקי). לכן, לא מומלץ לסגור חשבונות פעילים שיש בהם צורך למרות הפגיעה הקטנה בדירוג.

השפעה שולית: תנודתיות באשראי
מנגנון הדירוג חובב יציבות ושינויים גדולים בצריכת האשראי מייצרים תנודתיות שמהווה נורת אזהרה שמתבטאת בדירוג. עם זאת, כל עוד האינדיקציות הללו אינן מצטרפות לפרמטרים נוספים, ההשפעה על הדירוג מינורית ונעלמת ברגע שצריכת האשראי מתייצבת.

חשוב לזכור

דירוג אשראי מבוסס על מודל סטטיסטי מורכב והשפעה של כל פרמטר על הדירוג יכולה להשתנות בין אדם לאדם על פי הנתונים הספציפיים שלו, לכן לא ניתן להגדיר בדיוק כמה כל נתון משפיע על ציון הדירוג שלכם. עם זאת הבנה של העקרונות והלוגיקה שעומדת מאחורי הדירוג כפי שהצגנו כאן יכולה לייצר "מצפן" שיכוון אתכם להתנהלות בריאה ודירוג איכותי.

כדי להכיר את הדירוג שלכם ניתן להיכנס לאפליקציית "קפטן קרדיט" לחצו על "למה זה הדירוג שלי" וגלו מה משפיע על הדירוג שלכם וכיצד תוכלו לשפר אותו .

לקפטן קרדיט https://captaincredit.co.il/

לחוק נתוני אשראי https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_390.htm#med0