בבנקים ישנם בנקאי משכנתאות, הם אינם יועצים.
יועץ משכנתא חיצוני / פרטי הינו אובייקטיבי ובלתי תלוי המתמחה ביצירת חיסכון מקסימלי לנוטלי משכנתאות בארץ בתחום הפרטי והעסקי.
תפקידו של יועץ המשכנתאות הוא להתאים את המשכנתא ללקוחות (בניית תמהיל נכון לחלוקת המשכנתא) ולהעניק להם את תנאי המשכנתא הטובים ביותר וכן לבחון את העסקה המתוכננת מבחינה פיננסית ולהמליץ האם היא כדאית.
יועץ המשכנתאות חייב להיות בעל הכשרה מתאימה לתחום, עליו לגלות רגישות למצבו הכלכלי של הלקוח. ולכן צריך לפנות ליועצים שבאמתחתם הידע המקצועי והכישורים האנושיים הנדרשים וכמובן ליועצים רשומים ומאושרים.

 יועץ משכנתאות פרטי image